Tuyển dụng KDM

KDM tự hào sở hữu một đội ngũ cán bộ, chuyên viên và nhân viên các phòng ban giàu sức trẻ, giàu trí tuệ và giàu nhiệt huyết. Luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến không ngừng nghỉ, sáng tạo sẵn sàng đổi mới, không ngại khó ngại khổ vì mục tiêu chung “Xây dựng cộng đồng – Phát triển địa phương”.

Bên cạnh đó, với tầm nhìn mở rộng lĩnh vực kinh doanh, KDM không ngừng cải thiện môi trường làm việc để phù hợp với từng giai đoạn phát triển và liên lục chiêu mộ nhân tài, sẵn sàng nuôi quân để phục vụ cho những mảng kinh doanh mới.

Thông tin tuyển dụng