Thông báo bàn giao công việc, tài liệu, tài sản (lần 1)

16/12/2021

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Công ty KDM đã gửi thông báo bàn giao công việc, giấy tờ, sổ sách, tài sản của Công ty KDM đến:

- Bà Đỗ Thị Hà - nguyên TGĐ kiêm đại diện pháp luật Công ty KDM

- Bà Bùi Thị Hiền Hậu - nguyên TV HĐQT kiêm Người công bố thông tin Công ty KDM

- Bà Trần Thị Ngân Hà - nguyên Kế toán trưởng Công ty KDM.

Chi tiết xin xem tại link Google Drive sau: https://drive.google.com/file/d/1Jflfmu-2Z5oXGEhiLtcG2RdFKuKxgA8e/view?usp=sharing

Đối tác