QĐ của Chủ tịch HĐQT ngày 01/11/2021 v/v chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Hà, Bùi Thị Hiền Hậu và Trần Thị Ngân Hà

16/12/2021

QĐ của Chủ tịch HĐQT v/v chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Hà, Bùi Thị Hiền Hậu và Trần Thị Ngân Hà
Xin xem tại file đính kèm

Tải tài liệu tại đây

Đối tác