Phát triển khu công nghiệp

Đầu tư phát triển Bất động sản Khu công nghiệp là hướng đi mới và là lĩnh vực mũi nhọn của KDM trong 5 năm tới từ 2021-2026. Với lĩnh vực phát triển Khu công nghiệp (KCN), KDM sẽ chạy theo xu hướng mới đó là KCN kết hợp Khu đô thị (KDT) hay gọi là Khu dân mới (KDM). Việc phát triển KCN kết hợp KDT sẽ góp phần giải quyết được vấn đề về nhà ở công nhân, thiết chế văn hóa đảm bảo cuộc sống của người lao động trong KCN và sau này tiến tới xây dựng môi trường làm việc, sinh sống đẳng cấp với các ngành sản xuất công nghệ cao, hiện đại, gắn với các trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong các lĩnh vực đó.

Đối tác