KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY

Tổng quan

QUY MÔ

- Đất ở shophouse 50 lô: 0.94 ha

- Biệt thự nhà vườn 85 lô: 0.84 ha

- Đất ở liền kề 219 lô: 4.2 ha

- Đất công cộng và dịch vụ: 9.6 ha

- Tổng diện tích: 15.5 ha

Dự án Khu đô thị Phía Tây thị trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn
Quy hoạch tạo sự liên kết chặt chẽ giưa phát triển khu đô thị mới với hệ sinh thái bản địa. Đầu tư xây dựng một cộng đồng dân cư phát triển hài hòa được thiết lập với mục tiệu nâng cao chất lượng sống cho tất cả cư dân: những cộng đồng hiện hữu sẽ được gìn giữ và cho phép phát triển một cách hài hòa với tự nhiên. Quy hoạc tạo ra một định hướng cho khu vực nhàm đáp ứng cho phát triển tiềm năng đổi mới với một cách tiếp cận mới để hình thành một mỗi trường năng động hơn từ các cơ hội của tổ hợp đô thị kết hợp du lịch bản địa.

VỊ TRÍ

Khu đô thị Phía Tây thị trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn

Đối tác