KHU ĐÔ THỊ HỮU VĨNH

Tổng quan

QUY MÔ

- Đất ở shophouse 29 lô: 1.0 ha

- Biệt thự nhà vườn 102 lô: 0.9 ha

- Đất ở liền kề 191 lô: 4.5 ha

- Đất công cộng và dịch vụ: 10.0 ha

- Tổng diện tích: 16.4 ha

Dự án Khu đô thị Hữu Vĩnh trị trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn.
Xây dựng một khu đô thị ứng dụng công nghệ cao, hướng đến một khu đô thị thông minh phù hợp xu hướng phát triển chung của thế giới, kiến tạo và thực hành một đô thị 4.0 hoàn chỉnh. Xây dựng một môi trường sống lành mạnh, đáng sống , hướng đến cuộc sống khỏe, một khu ở sinh thái thực sự từ quan điểm bắt đầu nghiên cứu, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái bản địa đến việc giảm thiểu tác động gây ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình vận hành cho đến việc gắn toàn bộ dự án vào tự nhiên, là một thành phần hữu cơ của tự nhiên, đưa con người chung sống hòa thuận trong hệ sinh thái bản địa văn hóa xã hội.

VỊ TRÍ

Khu đô thị Hữu Vĩnh, thị trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn

Đối tác