Đầu tư bất động sản

KDM luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp thể hiện tính chuyên nghiệp, nơi mỗi thành viên được thỏa sức sáng tạo, thỏa sức phấn đấu vì sự nghiệp chung của công ty trên tinh thần “Chủ động – Đổi mới – Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm” với sự hậu thuẫn nhiệt thành từ Ban lãnh đạo công ty.

Đối tác