KDM ủy quyền thực hiện công bố thông tin

26/03/2021

Bà Bùi Thị Hiền Hậu - Thành viên HĐQT độc lập được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Tải tài liệu tại đây

Đối tác