KDM Thông báo thay đổi mẫu con dấu mới của doanh nghiệp

19/03/2021

Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới thông báo thay đổi mẫu con dấu mới của doanh nghiệp 

Tải tài liệu tại đây

Đối tác