Cảnh báo về website giả mạo Công ty KDM

13/01/2022

Công ty KDM trân trọng kính báo và cảnh báo đến Quý Khách hàng, Quý Cổ đông về website giả mạo Công ty KDM như sau:
- Tên miền giả mạo: https://kdmgroup.vn
- Kính đề nghị Quý Khách hàng, Quý Cổ đông cần thận trọng khi truy cập và sử dụng thông tin trên website giả mạo trên. Công ty KDM đang tiến hành các thủ tục pháp lý gửi đến các cơ quan chức năng nhằm gỡ bỏ và xử lý hành vi giả mạo này.
- Công ty KDM chỉ sử dụng 01 tên miền duy nhất tại địa chỉ: https://kdm.vn   *   Email: [email protected]
Công ty KDM chân thành xin lỗi đến Quý Khách hàng, Quý Cổ đông về sự cố trên.
Trân trọng kính báo

TM. CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN THANH CƯỜNG

Đối tác