Kết quả tìm kiếm

28/03/2022
Ngày 22 tháng 03 năm 2022, Chủ tịch HĐQT Công ty KDM đã ký văn bản Số: 20/2022/CV-HĐQT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm...
16/12/2021
Bà Bùi Thị Hiền Hậu có đơn từ nhiệm công việc thành viên HĐQT (kiêm Người công bố thông tin) từ 13h ngày 20/10/2021. Do đó, Chủ tịch HĐQT Công ty KDM đã ban hành quyết định v/v hủy ủy quyền công bố...
16/12/2021
Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Công ty KDM đã gửi thông báo bàn giao công việc, giấy tờ, sổ sách, tài sản của Công ty KDM đến: - Bà Đỗ Thị Hà - nguyên TGĐ kiêm đại diện pháp luật Công ty KDM - Bà...
27/07/2021
Thực hiện đầy đủ nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng của Nhà nước liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19;
16/07/2021
Đến ngày hôm nay 16/7/2021, cổ phiếu KDM đã được chính thức giao dịch ký quỹ trở lại
15/07/2021
Chiều ngày 07/7/2021 tại Hội trường UBND huyện Bắc Sơn đã diễn ra cuộc họp giữa Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn với BLĐ Tổng công ty khu dân mới KDM, tham dự cuộc họp gồm...
15/07/2021
Số lượng: 10 Hình thức làm việc: Fulltime Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 2 năm
15/07/2021
Số lượng: 10 Hình thức làm việc: Fulltime Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 2 năm
Tổng số 163 - Trang 1/17

Đối tác